Predstavitev

Korenine Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi segajo nazaj v daljna štirideseta leta. Zadruga je imela na našem območju pomembno razvojno vlogo. Veliko je prispevala k graditvi infrastrukture na podeželju, k pospeševanju turizma na kmetijah in k izobraževanju. Po številnih oblikah preoblikovanj še vedno vztrajamo v tem delu Dravske doline..

Danes

Danes imamo v svoji posesti kmetijska zemljišča, kjer pridelujemo kakovostna jabolka, pred nekaj leti pa smo pričeli s proizvodnjo vrtnin in poljščin. Smo ena redkih zadrug, ki imamo svojo lastno proizvodnjo. Poleg lastne pridelave vršimo odkup kmetijskih proizvodov in oskrbujemo naše kmete ter ostale kupce z raznim trgovskim blagom.