Podatki

Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi z.o.o.
Spodnja Selnica 5, 2352 Selnica ob Dravi
Davčna št.: 42521157
Matična št.: 5151287
Telefon: 02 673 02 30
Telefax: 02 673 02 36
Mail: info@kz-selnica.si
MID: 100 304 326
TRR Nova KBM d.d: SI56 0451 5000 0347 477
TRR DBS d.d. SI56 1910 0001 0225 018


Datum ustanovitve 18.11.1945
Direktor zadruge Janko Stojković
Predsednik zadruge Jože Šiler
Predsednik nadzornega odbora Joško Koren

Dokumenti
Splošni pogoji - obveščanje