Odkup mleka, živine in kmetijskih pridelkov

Jabolka

Odkup kmetijskih proizvodov predstavlja 35% vseh poslovnih prihodkov zadruge in je organiziran na območju selniške in mariborske občine.

Mleko

Mleko odkupujemo od približno 31 rejcev, letna količina se giblje okrog 3,2 mio. litrov. Mleko prodajamo v Ljubljanske mlekarne, d.d.. Možnost odkupa mleka ponujamo vsem zadružnikom in ostalim proizvajalcem mleka znotraj in zunaj območja Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi. Vsem proizvajalcem mleka zagotavljamo reden odkup in konkurenčne cene.

Govedo

Vršimo odkup mlado pitanega goveda (bikov, telic), odkupujemo pa tudi krave, teleta, bikce konvencionalne in ekološke reje za zakol in nadaljnjo rejo.